Garantem a poradcem pro bezpečnost našich krytů iBunker se stal generál Ing. Andor Šándor, který má letité praktické zkušenosti ze své dosavadní praxe.


Pan generál byl velitelem vojenské rozvědky a problematikou bezpečnosti a ochrany občanů se zabývá celý svůj život. Aktivně se zapojil do oblasti ochrany občanů České republiky.

Ambasadorem a garantem krytů iBunker se stal zejména pro svůj odborný a koncepční přínos při naléhavém řešení ochrany a úkrytu občanů v době evropské bezpečností krize a zejména protože mu není lhostejný osud českých občanů v době změněné bezpečnostní architektury v Evropě. Ve spolupráci se společností Avaneus vyvinul protizávalový protiletecký kryt iBunker, který splňuje základní požadavky na ochranu bezpečnosti rodin naší republiky.

Role pana generála Andora Šándora při zajištění krytů iBunker je maximalizovat hledisko bezpečnosti a ochrany s ohledem na efektivitu výroby, která má za cíl tyto kryty dodávat na český trh jako nízkonákladové tak, aby byly dostupné, pokud možno většině občanů.


O GARANTOVI / AMBASADOROVI

Generál Andor Šándor se narodil na jižním Slovensku, vystudoval vojenskou školu a studium ukončil titulem inženýr. Zastával velitelské a štábní funkce, působil v generálním štábu armády. Po revoluci byl vojenským přidělencem ve Velké Británii a později velitelem Vojenské zpravodajské služby, vojenské rozvědky, spadající pod Vojenské zpravodajství. Pan generál je autorem bezpečnostních studií téměř všech českých prvků kritické infrastruktury: Metro, ČEPRO, ČEZ, České dráhy, Letiště Václava Havla a mnoho dalších. Je rovněž autorem knih a odborných textů.

Po odchodu ze služby se dále vzdělával v USA a v Římě. Nyní působí jako poradce a analytik v oblasti bezpečnosti a proto byl tím správným strategickým spojencem při projektování krytů iBunker.